CEFIC’İN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK YAKLAŞIMI

CEFIC için kurumsal sosyal sorumluluk; şirket kaynaklarının, daha iyi ve sorumlu bir vatandaş olma yönündeki tutum vedavranışlara hizmet etmesi ilkesine dayanır. Kişisel haklara saygı göstermek ve gerek iç işleyiş, gerekse de sektörel faaliyetler açısından insan yaşamında kaliteyiteşvik etmek CEFIC’in görevidir. Üst yönetim kademesinden alt mevkilere kadartüm CEFIC çalışanları topluma karşı sorumludurlar. CEFIC ailesinin her bir ferdi birçok insani yardım faaliyeti ve sosyal sorumluluk projesinde yer almaktadır.Şirket olarak bu geleneğimizle gurur duymaktayız.

Gerek kurumsal düzeyde, gerekse yönetimini sürdürmekte olduğumuzalışveriş merkezleri kapsamındaki tüm işlemlerimizde yalnızca ekonomik sorumluluk ve kâr elde etme hedefiyle hareket etmiyor; aynı zamanda bir dizi toplumsal kural ve katkıyı içeren “etik” sorumluluklarımız olduğunu da düşünüyoruz. Bu da,toplumsal roller ve yaşadığımız dünyayı daha iyi bir yer hâline getirmek için hareketegeçme duyarlılığı anlamına geliyor. Dolayısıyla biz, CEFIC bünyesindeki kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımını, hem toplumun hem de CEFIC’in kazançlı çıkacağı bir stratejiye dayanan, bütünlüklü bir değer zinciri yaratımı anlayışındabirleştiriyoruz.

Sosyal Sorumluluk ve İnsani Yardım Çalışmalarımız

  • Hayır kuruluşlarına yapılan bağışlar
  • Okullara destek projeleri
  • Kültürel ve sportif etkinlikler
  • Eğitici programlar
  • Ekonomik ve/veya toplumsal açıdan dezavantajlı bireylere istihdam desteği
  • Çevresel farkındalık kampanyaları
  • Şirket harici organizasyonlar, dernekler ve yerel yönetimlerle birlikte gerçekleştirilen toplumsal fayda programları
  • CEFIC tarafından sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği halinde geliştirilen özel projeler