FAALİYET ALANLARI

Kiralama
 • Alışveriş merkezinin konumlandırmasına ve lokasyonuna uygun mağaza karması planlamasının yapılması,
 • Alışveriş merkezinin yapısına uygun lokal, ulusal ve uluslararası potansiyel kiracıların belirlenmesi,
 • Sektörel kira analizlerinin hazırlanması,
 • Kiracı adayları ile ön görüşmelerin gerçekleştirilmesi,
 • Kira sözleşme sürecinin takip edilmesi,
 • Aktif alışveriş merkezlerinin yeniden kiralama planının oluşturulması.

Gayrimenkul ve Alışveriş Merkezi Yönetimi
 • Tesis yönetimi; Ticari gayrimenkul ya da alışveriş merkezinin gereken kaliteli çalışma ortamında hizmet verebilmesi için destek hizmetlerinin örgütlü bir şekilde yönetilmesi,
 • Mülk Yönetimi; Gayrimenkulün değerinin korunması ve arttırılmasına yönelik çalışmaların yanı sıra, doğru konumlandırma ile itibarını arttıracak şekilde yönetilmesi, 
 • Pazarlama ve Halkla İlişkiler; Her türlü ticari pazarlama danışmanlığı verilmesi,
 • Mal sahibi ve kiracı ilişkileri; Mal sahibi adına kira faturalarının tanzim edilerek kiracılara gönderilmesi ve kiraların tahsilatının takip edilmesi,
 • Finansal danışmanlık; Yıllık gelir ve gider bütçelerinin yapılması,
 • Hukuksal danışmanlık; İhtilaflı konularda mal sahibinin hukuki temsilcilerine gerekli bilgi akışının sağlanması.

Yatırım ve Proje Geliştirme Danışmanlığı
 • Yatırım danışmanlığı; Doğru yerde ve zamanda, doğru projeler geliştirilmesine yönelik araştırmaların yapılması,
 • Geliştirme ve proje danışmanlığı; Var olan projelerin eksiklik ve ihtiyaçlarını belirleyerek, geliştirilmelerine yönelik çalışmaların belirlenmesi,
 • Alışveriş merkezleri için konsept, dizayn ve mastır plan hazırlanması,
 • Yatırımdan optimum kâr sağlanması için doğru konsept ve mağaza karmasının belirlenerek en uygun yerleşimin sağlanması,
 • Fiyatlandırma ve finansal ekspertiz; Bölge, rekabet ve piyasa koşullarını göz önüne alarak optimum fiyatlandırmanın oluşturulması ve kârlılık analizlerinin yapılması.