CEFIC ve TÜRK KIZILAYI: ORTAK AMAÇLA ORTAK PROJELER

Türk Kızılayı ve Türk Kızılayı’nın da bir parçası olduğu Uluslararası Kızılay Örgütü ile CEFIC’in birlikte hareket ettiği projeler ve insani yardım faaliyetlerinin temelinde, “ortak amaç”ta buluşmak yatar. Amaç birlikteliğinin daha da ötesinde,  kurulmuş ve uzun yıllardır sürdürülen bir tür “gönül bağı”ndan söz etmek yerinde olur. Alışveriş merkezleri sektöründe kurumsal sosyal sorumluluk bilinci ve çalışmalarıyla fark yaratmış CEFIC’in başkanı Anthony Khoi, 15 yaşında Kızılhaç üyesi olmuş ve tüm yaşamı boyunca uluslararası boyutta Kızılhaç – Kızılay Hareketi’nin bir gönüllüsü olarak, çok çeşitli insani yardım faaliyetlerinin içinde yer almıştır. CEFIC’in sosyal sorumluluk bilincinin özüne işlemiş ve mevcut çalışma kadrosu tarafından da benimsenmiş bu derinlikte bir gönül bağı, ortak amaçla geliştirilen bir çok bağış – insani yardım – sosyal sorumluluk projesi ile sağlamlaşmakta, meyve vermektedir.

CEFIC, Türkiye’de faaliyetlerine başladığı 1994 yılından bu yana, Türk Kızılayı ile, yönetmekte olduğu alışveriş merkezlerinde çok çeşitli bağış kampanyaları düzenlemiş ve bu kampanyaların her yıl AVMlerde devamlılığını sağlamıştır. Kan bağışı, nakdî bağış ve yardım toplama kampanyalarıyla Türk Kızılayı’nın, kuruluş amacına bağlı olarak ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzattığı pek çok noktada CEFIC’in destekleyici faaliyetlerinden söz etmek mümkündür. 2015 yılında, yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası boyutta alışveriş merkezlerinde bir ilk olarak, CEFIC tarafından kurulan, geliştirilen SCSF – Alışveriş Merkezleri Yardım Ekibi Projesi’nin de hayata geçirilmesinde, Türk Kızılayı ile ortak hareket edilmiştir. CEFIC Alışveriş Merkezleri Yardım Ekibi’nin aldığı eğitimler sonucunda, doğal afet ve kriz dönemlerinde, ihtiyaç anında Türk Kızılayı’nın gönüllüleri olarak afet veya kriz bölgesinde yardım faaliyetlerine katkıda bulunabileceği bir çerçeve belirlenmiştir. CEFIC, Türk Kızılayı aracılığıyla, eğitim sürecini tamamlayıp iş hayatına girmeyi hedefleyen, ekonomik ve toplumsal açıdan dezavantajlı gençlere, yönetmekte olduğu alışveriş merkezlerinde staj imkanları sunmakta, eğitime destek projelerini, Türk Kızılayı ile ortak hareket ederek de geliştirmektedir. 

“Ortak Amaçla Ortak Projeler” olarak başlıklandırılan ve Türk Kızılayı ile birlikte hareket edilen sosyal sorumluluk ve yardımlaşma faaliyetlerinden bazıları aşağıda sunulmaktadır. 

  • CEFIC yönetimindeki alışveriş merkezlerine yerleştirilen bağış kutuları ile yıl boyu kesintisiz olarak bağış toplama 
  • Cefic yönetimindeki alışveriş merkezlerinde sunulan staj imkânları
  • Türk Kızılayı vasıtasıyla ihtiyaç sahibi okullara yapılan eşya bağışı
  • Ramazan dönemi erzak dağıtımı
  • Alışveriş merkezlerinde ihtiyaç sahiplerine yönelik düzenlenen iftar yemekleri 
  • Türk Kızılayı ile iş birliği halinde geliştirilen CEFIC Alışveriş Merkezleri Yardımlaşma Ekibi 
  • Tüm Cefic çalışanları Türk Kızılayı’nın üyesidirler