CEFIC & DARÜŞŞAFAKA: EĞİTİM İÇİN EL ELE

CEFIC’in sosyal sorumluluk yaklaşımı, şirket değerleri ve kültürü içinde ayrıcalıklı bir yere sahiptir.  Gelliştirilen projeler ve insani yardım çalışmalarında; ekonomik ve sosyal açıdan dezavantajlı çocuklara yardım etmeye ve özellikle de eğitim olanaklarının iyileştirilmesine öncelik verilmektedir. CEFIC eğitime destek çalışmalarında, Türkiye’nin, eğitim alanında en köklü ve hizmetleriyle değer yaratmış kurumu olan Darüşşafaka ile birlikte hareket etmektedir. Zira Darüşşafaka’nın “eğitimde fırsat eşitliği” ilkesi ve bu yönde gerçekleştirdiği faaliyetler CEFIC’in eğitime destek politikalarıyla bütünüyle örtüşmektedir. “CEFIC – DARÜŞŞAFAKA : Eğitim İçin Elele” başlıklı proje ortaklığı bu bakış açısı çerçevesinde şekillendirilmiş ve hayata geçirilmiştir.

Ekonomik ve sosyal açıdan dezavantajlı çocukların, eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle topluma bağımsız, güçlü ve donanımlı bireyler olarak katılmalarını hedef alan Darüşşafaka ile, “mükemmellik tutkusu” (passion for excellence) ana ilkesiyle hareket eden CEFIC’in iş birliği, eğitime destek amaçlı birçok projenin birlikte ve bir bütüne hizmet edecek şekilde yürütülmesiyle şekillenmiştir. CEFIC, ticari faaliyetlerini sürdürdüğü ülkenin toplumsal ihtiyaçlarına duyarlık göstermekte ve bu ihtiyaçların karşılanmasına destek vermekte de “mükemmele ulaşma tutkusunu” harekete geçirmiş “sorumlu” bir şirkettir.  “CEFIC & DARÜŞŞAFAKA : Eğitim İçin El Ele” Projesi, hayata annesiz veya babasız (ya da her iki ebeveynini de yitirmiş olarak) devam etmek zorunda kalan çocukların, bilimsel bilgi, sanatsal beceri açısından gelişimlerini destekleyen bir dizi çalışma ve etkinliğin hayata geçirilmesini sağlamıştır. Bu etkinlikler sayesinde çocukların özgüven, dünyaya bakış açısında derinleşme, yenilikçilik ve yaratıcılık açısından donanımlarının en üst seviyeye çıkarılması için çok önemli adımlar atılmış, kazanımlar elde edilmiştir.  

FAALİYETLER

  • HOBY Hugh O’Brian Genç Liderlik Platformu tarafından her yıl ABD’de düzenlenen ve dünya çapında liderlik vasıflarıyla öne çıkmış 15-17 yaş aralığında 400 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen World Leadership Congress - Dünya Liderlik Kongresi’ne Darüşşafaka Lisesi’nden en az 5 öğrencinin katılımı için sponsorluk 
  • 14 yaşındaki Darüşşafaka öğrencisi ve yetenekli ressam Defne Hadiş’in yağlı boya tablolarından oluşan sergiye CarrefourSA İçerenköy Alışveriş Merkezi’nde Mayıs-Haziran 2015 döneminde ev sahipliği yapılması, etkinlikle ilgili basın ilişkilerinin yönetilmesi 
  • Darüşşafaka öğrencileri tarafından geri dönüştürülmüş malzeme kullanılarak yapılmış olan heykellerin CarrefourSA İçerenköy Alışveriş Merkezi’nde Haziran 2015 döneminde sergilenmesi 
  • Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) bünyesinde Darüşşafaka’ya yönelik proje geliştirmek üzere bir alt komite oluşturulması ve Türkiye’deki alışveriş merkezleri ile perakende sektöründe Darüşşafaka’ya yönelik farkındalığın arttırılmasına yönelik çalışmalar
  • CEFIC uzman kadrolarınca, ihtiyaç halinde Darüşşafaka Kurumları’nın tesis yönetim faaliyetlerine yönelik danışmanlık desteği verilmesi