CEFIC Öncülüğünde 1. Darüşşafaka – HOBY Türkiye Liderlik Semineri Başarıyla Gerçekleştirildi

CEFIC, Platformu ile iş birliği hâlinde, GülaylarGrup’un da desteğiyle 29 - 30 Kasım 2019 tarihlerinde, Darüşşafaka EğitimKurumları Maslak Yerleşkesi’nde, etkili bir liderlik semineri düzenlenmesineöncülük etti. Ulusal ve uluslararası çapta önemli lider kimliklerin,Darüşşafaka Lisesi öğrencileriyle bilgi, duygu, deneyim paylaşımındabulundukları seminer; çağdaş liderlik yaklaşımlarının çeşitli sunum vealıştırmalarla ele alındığı kapsamlı ve verimli bir etkinlik olarak hafızalarakaydoldu.

 

“Şefkatliliderlik” anlayışının toplumda daha geniş yer bulması; öğrencilerin, bugününgenç liderlerinin bu yaklaşıma sahip bireyler olarak yetişmelerine destek vermeküzere, sosyal sorumluluk ve gönüllülük faaliyetlerini aralıksız sürdüren CEFIC,genç liderlere ilham verecek projeler hayata geçiriyor.

Bu çerçevede DarüşşafakaCemiyeti ve HOBY Hugh O’Brian Genç Liderlik Platformu iş birliğiyle, GülaylarGrup’un da desteklediği 1. Darüşşafaka - HOBY Türkiye Liderler Semineri,Darüşşafaka Lisesi öğrencilerinin etkin katılımlarıyla gerçekleştirildi.Seminerin, yakın vadede etki alanını genişleterek çağdaş liderlikyaklaşımlarının ele alındığı uluslararası bir buluşma noktası olması hedefleniyor.

 

HOBY, gençliktoplumunun liderlik becerilerini geliştirmek, onlara ilham vermek üzere yaklaşık60 yıldır faaliyetlerini sürdüren ve 600.000'den fazla mezunla dünyada farkyaratan ABD merkezli bir gönüllülük platformudur. HOBY, her yıl Temmuz ayında, Amerika’nın Şikagoeyaletinde “World Leadership Congress” (WLC) adıyla 15 ila 17 yaş arasındakigenç öğrencilerin katılımlarıyla, çağdaş liderlik konusunda ilham verici birkongre düzenliyor. CEFIC ise 2015 yılından bu yana, Türkiye’den DarüşşafakaLiseli öğrencilerin kongreye gönderilmeleri konusunda finansal veorganizasyonel destek sunmakta.

 

2019 yılında HOBY, Hugh O’Brian GençLiderlik Platformu ile iş birliğiyle düzenlenen Darüşşafaka – HOBY TürkiyeLiderlik Semineri; Türkiye’de, tüm Darüşşafaka Lisesi öğrencilerinin buplatformun ilham veren vizyonuyla tanışmalarına imkân verdi.

 

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim KuruluBaşkanı M. Tayfun Öktem, HOBY USA Başkanı Javier La Fianza ve CEFIC &AERIUM Türkiye Başkanı, HOBY Mezunu ve Darüşşafaka Yüksek Danışma Kurulu Üyesi AnthonyKhoi’nin önderliğinde gerçekleştirilen iki günlük etkinlikte; YGA Kurucusu veYönetim Kurulu Başkanı Sinan Yaman, Microsoft Türkiye CTO’su Onur Koç, ODTÜTeknokent Genel Müdürü Serdar Alemdar, TeknoSA Genel Müdürü Bülent Gürcan, MESAİK Koordinatörü & MBSR Eğitmeni Meltem Büyükerdoğmuş, Google Ülke DirektörüMehmet Keteloğlu, Sosyolog, İletişim Danışmanı ve Eğitmen Pınar Saklıyan Koçaligibi birçok seçkin konuşmacı, kendi liderlik yolculuklarını izleyicilereaktarmak üzere yer aldılar.

 

Etkinliğe katılım için DarüşşafakaLisesi'nin 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri arasından titiz ve seçimde hassas birdeğerlendirme sürecine tabi tutularak belirlenen 100’ün üzerinde öğrenci, seminersonunda uluslararası düzeyde geçerliliği olan, HOBY onaylı katılım sertifikası edindi.

 

Darüşşafaka - HOBY Türkiye LiderlerSemineri’nin sürerlik kazandırılarak, 2020 yılında daha da geniş katılımlagerçekleştirilmesi hedefleniyor.